Caset

Pohjolan voima

Asiantuntijoista ajatusjohtajiksi

Pohjolan Voima halusi nostaa organisaationsa asiantuntijat entistä vahvemmin esille. Loimme Pohjolan Voiman asiantuntijoille valmennuskokonaisuuden, joka toi rohkeutta ja taitoa oman asiantuntijuuden esiintuomiseen.

Suurta yleisöä kiinnostavat enemmän henkilöt kuin organisaatiot. Siksi aktiiviset asiantuntijat ovat yrityksille kultaakin arvokkaampia. Omana itsenään esiintyminen, keskusteluun osallistuminen ja oman äänen kuuluviin saaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Tämän vuoksi Pohjolan Voima pyysi meiltä tukea omille asiantuntijoilleen.

Me suunnittelimme ja toteutimme valmennuskokonaisuuden, joka vahvisti Pohjolan Voiman asiantuntijoiden ymmärrystä eri viestinnän keinoista ja mahdollisuuksista sekä selkeytti niitä asiantuntijuuden teemoja, joita he voivat tuoda esille niin omissa kuin Pohjolan Voiman kanavissa.

Valmennuksen tärkein anti oli meidän tukemme ja sparraus. Jokaisen valmennuskerran jälkeen pohjolanvoimalaiset pääsivät keskustelemaan aiheesta tarkemmin kahdenkeskisissä sparrauksissa.

Valmennuskokonaisuus oli osa meidän ja Pohjolan Voiman jo vuosia jatkunutta kumppanuutta. Yhteistyöhön on sisältynyt niin viestinnän strategista suunnittelua, sisällöntuotantoa kuin media- ja kriisiviestintävalmennustakin.

Valmennukset tarjosivat meille pohjolanvoimalaisille eväitä oman asiantuntemuksen esiintuomiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Meidän asiantuntijoidemme tärkeimmät kanavat ovat LinkedIn ja Twitter, joiden erityispiirteitä kävimme valmennuksissa läpi. Henkilökohtaiset valmennukset olivat meille erityisen tärkeitä.

Riitta Larnimaa

 Tätä teimme

Asiantuntijasta ajatusjohtajaksi -valmennuskokonaisuus / Viestinnän strateginen suunnittelu / Sisällöntuotanto / Mediaviestintä

Lisää töitämme

Caset

Viestinnällä potkua Keiju Valkean lanseeraukseen

Lue lisää
Brändi

Helsingin mylly

Lue lisää
Caset

Apobase

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
Brändi ja markkinointi
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Päivi Saarinen

Strategiajohtaja, osakas
Brändi, viestintä ja vastuullisuus
040 196 2350 paivi@briiffiground.fi
Form 439174111 to be rendered here.

Tilaa uutiskirjeemme

Form 439174111 to be rendered here.