Pal­ve­lum­me

Menes­tys­tä mer­ki­tyk­ses­tä

Haluat­ko saa­da aikai­sek­si kas­vua? Ja samal­la vies­tiä kiin­nos­ta­vas­ti ja visu­aa­li­ses­ti? Tai kai­paa­ko brän­din­ne kir­kas­ta­mis­ta ja syvem­pää mer­ki­tys­tä? Jos tar­peen, niin autam­me myös vas­tuul­li­suus­työn­ne kon­kre­ti­soin­nis­sa.

Olem­me pas­se­li kump­pa­ni kai­ken­ko­koi­sil­le orga­ni­saa­tioil­le. Tar­tum­me teke­mi­seen tar­vit­taes­sa joko koko­nais­val­tai­ses­ti 360-asen­teel­la tai syväl­li­ses­ti rää­tä­löi­den. Asiak­kai­dem­me lii­ke­vaih­dol­la tai bud­je­tin kool­la ei ole väliä. Teem­me jous­ta­vas­ti töi­tä niin iso­jen orga­ni­saa­tioi­den kuin pie­nem­pien star­tu­pien kans­sa. Voit luot­taa sii­hen, että me näem­me olen­nai­sen, emme­kä taker­ru lil­lu­kan­var­siin.

Jos et osaa sanoit­taa tar­pei­ta­si näi­hin pal­ve­lua­luei­siin, ei hätää. Me hah­mo­tam­me tar­pee­si ja löy­däm­me nii­hin rat­kai­sut.

Strategia ja brändi

Vaikuttava brändi ei synny isolla äänellä vaan ajatuksella. Autamme asiakkaitamme näkemään yhteyden strategian ja merkityksellisen brändin välillä. Löydämme polun tavoitteisiin, olivat ne sitten kaupallisia tai yhteiskunnallisia.

Voimmeko olla avuksi?

 • brändi-identiteetti
 • viestintästrategia
 • markkinointistrategia
 • sisältöstrategia
 • konsepti- ja kampanjasuunnittelu
 • työnantajamielikuva
 • Insight ja tutkimus

Design

Visuaalisuus on erottamaton osa vaikuttavaa kommunikointia. Oikeanlainen design kiinnittää huomion, synnyttää tunteita ja tekee asioista kiinnostavia. Rakennamme visuaalisen ilmeen ja ratkaisut, jotka ovat osa kaikkia sisältöjä. Luomme niin liikkuvaa kuvaa, stillkuvaa, tuotepakkauksia, mainoksia kuin muitakin visuaalisia sisältöjä.

Voimmeko olla avuksi?

 • visuaalinen ilme
 • liikkuva- ja stillkuva
 • pakkaussuunnittelu
 • UI ja UX

Markkinointi

Markkinointi toimii, kun se saa aikaan haluttua tulosta. Me konseptoimme tavoitteet puhutteleviksi kokonaisuuksiksi. Kohderyhmän tuntemus auttaa valitsemaan tarvitaanko brändi-, sisältö- tai digimarkkinointia. Data ja analytiikka ohjaavat meitä jatkuvan tekemisen kehittämisessä.

Voimmeko olla avuksi?

 • mainonnan konseptointi ja toteutus
 • digimarkkinointi
 • sisältömarkkinointi

Viestintä

Hyvä viestintä syntyy yleisön syvällisestä ymmärryksestä. Asioita taustoittavat ja oivaltavat sisällöt synnyttävät haluttuja tunnereaktioita ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vahvuutemme on strategisessa viestinnässä, sisällöissä, mediaviestinnässä ja haastavissa viestinnän tilanteissa, kuten kriisiviestinnässä.

Voimmeko olla avuksi?

 • strateginen viestintä
 • ajatusjohtajuus ja valmennukset
 • sisällöt
 • mediaviestintä
 • kriisiviestintä

Vastuullisuus

Vastuullisuus on aitoja tekoja ja toimintaa. Me autamme vastuullisuustyönne määrittelyssä, kirkastamme tavoitteenne ja teemme vastuullisuutenne näkyväksi.

Voimmeko olla avuksi?

 • vastuullisuusstrategia ja -ohjelma
 • vastuullisuusviestinnän kehittäminen ja konseptointi
 • kestävyysraportointi

Rebel-palvelu

Kun kaikki ratkaisut on jo keksitty

Kun yrityksen on luotava nahkansa uudelleen, niin vastaus löytyy BriiffiGroundin yhteisestä, visionäärisestä Rebel-tiimistä.

Rebel on palvelumme asiakkaille, jotka haluavat uudistaa ja uudistua. Disruptoida ja muuttaa maailmaa syvällisesti.

Otamme haasteen vastaan ja keräämme ongelman ympärille asiantuntijamme. Tutkimme ja pengomme. Kokeilemme uusia työtapoja. Tuomme pöytään ratkaisuja, joka vie teidät kokonaan uusii sfääreihin.

Laitetaanko Rebel-tiimimme töihin?

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
Brändi ja markkinointi
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Päivi Saarinen

Strategiajohtaja, osakas
Brändi, viestintä ja vastuullisuus
040 196 2350 paivi@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme