s Palvelumme | BriiffiGround

Pal­ve­lum­me

Menes­tys­tä mer­ki­tyk­ses­tä

Haluat­ko saa­da aikai­sek­si kas­vua? Ja samal­la vies­tiä kiin­nos­ta­vas­ti ja visu­aa­li­ses­ti? Tai kai­paa­ko brän­din­ne kir­kas­ta­mis­ta ja syvem­pää mer­ki­tys­tä? Autam­me myös vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän kon­kre­ti­soin­nis­sa.

Olem­me pas­se­li kump­pa­ni kai­ken­ko­koi­sil­le orga­ni­saa­tioil­le. Tar­tum­me teke­mi­seen tar­vit­taes­sa joko koko­nais­val­tai­ses­ti 360-asen­teel­la tai syväl­li­ses­ti rää­tä­löi­den. Teem­me jous­ta­vas­ti töi­tä niin iso­jen orga­ni­saa­tioi­den kuin pie­nem­pien star­tu­pien kans­sa. Voit luot­taa sii­hen, että me näem­me olen­nai­sen, emme­kä taker­ru lil­lu­kan­var­siin.

Jos et osaa sanoit­taa tar­pei­ta­si näi­hin pal­ve­lua­luei­siin, ei hätää. Me hah­mo­tam­me tar­pee­si ja löy­däm­me nii­hin rat­kai­sut.

Strategia ja brändi

Vaikuttava brändi ei synny isolla äänellä vaan ajatuksella. Autamme asiakkaitamme näkemään yhteyden strategian ja merkityksellisen brändin välillä. Löydämme polun tavoitteisiin, olivat ne sitten kaupallisia tai yhteiskunnallisia.

Voimmeko olla avuksi?

 • brändi-identiteetti
 • viestintästrategia
 • markkinointistrategia
 • sisältöstrategia
 • konsepti- ja kampanjasuunnittelu
 • työnantajamielikuva
 • insight ja tutkimus

Design

Visuaalisuus on erottamaton osa vaikuttavaa kommunikointia. Oikeanlainen design kiinnittää huomion, synnyttää tunteita ja tekee asioista kiinnostavia. Rakennamme visuaalisen ilmeen ja ratkaisut, jotka ovat osa kaikkia sisältöjä. Luomme niin liikkuvaa kuvaa, stillkuvaa, tuotepakkauksia, mainoksia kuin muitakin visuaalisia sisältöjä.

Voimmeko olla avuksi?

 • visuaalinen ilme
 • liikkuva- ja stillkuva
 • pakkaussuunnittelu
 • UI ja UX

Markkinointi

Markkinointi toimii, kun se saa aikaan haluttua tulosta. Me konseptoimme tavoitteet puhutteleviksi kokonaisuuksiksi. Kohderyhmän tuntemus auttaa valitsemaan tarvitaanko brändi-, sisältö- tai digimarkkinointia. Teemme myös visuaalisesti näyttäviä myymälämateriaaleja. Data ja analytiikka ohjaavat meitä jatkuvan tekemisen kehittämisessä.

Voimmeko olla avuksi?

 • mainonnan konseptointi ja toteutus kaikkiin kanaviin
 • digimarkkinointi
 • sisältömarkkinointi
 • POS-materiaalit

Viestintä

Hyvä viestintä syntyy yleisön syvällisestä ymmärryksestä. Asioita taustoittavat ja oivaltavat sisällöt synnyttävät haluttuja tunnereaktioita ja vaikuttavuutta. Vahvuutemme on strategisessa viestinnässä, sisällöissä ja mediaviestinnässä.

Voimmeko olla avuksi?

 • strateginen viestintä: viestintästrategiat ja -suunnitelmat
 • monikanavainen sisällöntuotanto
 • mediaviestintä
 • vastuullisuusviestinnän sisällöt ja konseptointi
 • kriisiviestinnän tuki

Varaa maksuton kartoitus

Kaipaatko tuoretta näkökulmaa markkinointiin tai virkistävän raikkaita kampanjaideoita? Kiinnostaako brändi-ilmeen freesaus tai kenties viestinnän kehittäminen? Varaa tapaaminen, niin käymme yhdessä läpi tarpeesi!

Lähetä viesti

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme