Uutinen

BriiffiGround rakensi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen

BriiffiGround rakensi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle oman brändin. Yli 23 000 ihmisen työyhteisö nostaa esille monialaiset osaajansa brändin keskiöön. Logo viestii varsinais-suomalaisten sekä hyvinvoinnin palveluiden kohtaamisesta. Brändi on kehitetty saavutettavuuden ehdoilla henkilökuntaa sekä muita sidosryhmiä osallistaen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha, aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Varha on asukasmäärältään kolmanneksi suurin ja henkilöstömäärältään toiseksi suurin hyvinvointialue Suomessa.

Varha lähti yhdessä BriiffiGroundin kanssa miettimään, millainen Varha on, millainen se haluaa olla ja mistä kulmakivistä sen toiminta koostuu.

Tavoitteena oli viestiä selkeästi uudesta toimijasta

Tavoitteena oli luoda Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle yksi kattobrändi ja yhtenäinen brändi-identiteetti. Brändin haluttiin viestivän selkeästi uudesta toimijasta sekä toiminnan ytimestä. Samalla sen haluttiin luovan mielikuvaa ihmisläheisestä, osaavasta ja modernista hyvinvoinnin edistäjästä.

Brändi-identiteettiä rakennettiin työpajoissa yhdessä ja osallistamalla työskennellen. Lisäksi henkilöstölle toteutettiin brändityöhön liittyvä arvokysely. Visuaalinen ilme tehtiin saavuttavuusdirektiivin mukaisesti.

Tätä teimme

  • Brändi-identiteetti
  • Tahtotila ja kulmakivet
  • Tarina ja slogan
  • Visuaalinen ilme
  • Logo
  • Värit ja tunnukset
  • Graafiset elementit
  • Visuaalisen ilmeen sovellukset, ml. verkkosivujen ilme

Yhteistyö BriiffiGroundin kanssa auttoi meitä luomaan brändi-identiteettimme vastaamaan sitä, mitä haluamme olla. Identiteettimme keskiössä on ammattitaitoinen henkilökuntamme, jota osallistimme mm. yhteisiin arvoihimme. Lisäksi nimeä ja brändi-ilmettä luotiin yhteistyössä osallistaen asiakkaita, asiakasraateja ja eri sidosryhmiämme.

Pia Ala-Katara, projektipäällikkö, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Vastaavia artikkeleita

Uutinen

Briiffi ja Ground ottavat käyttöön yhteisen brändin

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
Brändi ja markkinointi
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Päivi Saarinen

Strategiajohtaja, osakas
Brändi, viestintä ja vastuullisuus
040 196 2350 paivi@briiffiground.fi
Form 439174111 to be rendered here.

Tilaa uutiskirjeemme

Form 439174111 to be rendered here.