Caset

Jalos­ta­ja Muu­mi ‑lan­see­raus­kam­pan­ja

Reh­ti ruo­ka hän­nän hei­lau­tuk­ses­sa!

Jalos­ta­ja yhdis­ti voi­man­sa iko­ni­sen Muu­mi-brän­din kans­sa. Mark­ki­noil­le tuo­tiin las­ten makuun jalos­te­tut Muu­mi-ate­riat. Briif­fi pää­si todis­ta­maan kah­den vah­van brän­din liit­toa lähie­täi­syy­del­tä, kun toi­mis­to sai teh­tä­väk­seen suun­ni­tel­la val­mis­ruo­kien lan­see­rauk­sen. Tuo­te­per­heen rai­kas slo­gan: Reh­ti ruo­ka hän­nän hei­lau­tuk­ses­sa! sekä kam­pan­ja­vi­deot ovat Briif­fin käsia­laa alus­ta lop­puun.

Kol­men fil­min sar­ja toteu­tet­tiin Cocoa Media­pro­duc­tions Oy:n kans­sa. Kei­tot, pas­tat ja kol­mio­lei­vät sai­vat kukin oman, leik­ki­sän fil­min­sä.

– Muu­mi-tuo­te­per­he tuo hie­non lisän Jalos­ta­ja-brän­diin. Muu­mi-ate­riat ovat laa­du­kas­ta arki­ruo­kaa per­hei­den yhtei­siin ruo­ka­het­kiin. Briif­fin luo­vat rat­kai­sut sopi­vat tähän kon­sep­tiin ja Muu­mi-tuot­tei­siin sekä tuke­vat vah­vas­ti Arjen jalos­ta­ja ‑lupaus­tam­me, Jalos­ta­jan Com­mercial Direc­tor J‑P Rau­ta­maa ker­too.

Briif­fin luo­vat rat­kai­sut sopi­vat Muu­mi-tuot­tei­siin ja tuke­vat Arjen jalos­ta­ja ‑lupaus­tam­me.
— J‑P Rau­ta­maa, Com­mercial Direc­tor, Jalos­ta­ja

Kat­so kam­pan­ja­vi­deot

Tätä teim­me

Vies­tin kitey­tys / Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kon­sep­ti / Video­mai­nok­set tv- ja digi / digi­taa­li­nen ulko­mai­non­ta

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme