Caset

Mat­ka­mes­su­jen kon­sep­ti­uu­dis­tus

Mat­ka­mes­su­jen uusi ilme Briif­fiGroun­dis­ta

Mat­ka­mes­sut on Poh­jois-Euroo­pan suu­rin mat­kai­lua­lan tapah­tu­ma. Hel­sin­gin Mes­su­kes­kus kil­pai­lut­ti mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä­toi­mis­to­ja luo­dak­seen uuden mai­nos­kon­sep­tin yhdel­le rakas­te­tuim­mis­ta brän­deis­tään. Ja niin­hän sii­nä kävi, että Mat­ka­mes­sut jär­jes­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 2023 uudel­la erot­tu­val­la ilmeel­lä, joka perus­tui Briif­fiGroun­din tii­min ehdo­tuk­seen.

Mes­su­kes­kus halusi astua post-koro­na mat­kai­lu­maa­il­maan kan­sain­vä­li­ses­ti uskot­ta­val­la ilmeel­lä, joka oli­si moder­ni ja tyy­li­käs sekä ennen kaik­kea yhte­näi­nen moni­ka­na­vai­ses­sa mai­non­nan maa­il­mas­sa. Briif­fiGroun­din ehdo­tus perus­tui kieh­to­vaan uni­ver­saa­liin tun­tee­seen: läh­dön jän­nit­tä­vään tun­nel­maan. Mai­nos­ten rai­kas mut­ta arvo­kas sini­sen sävy ja eri­lai­set mat­ka­lau­kut herät­ti­vät huo­mio­ta sekä kas­vat­ti­vat muis­ti­jäl­keä eri mediois­sa.

Taas men­nään!

Elä­mä­si mat­ka alkaa mes­suil­ta ‑otsi­koin­ti hou­kut­te­li ylei­söä hake­maan mes­su­jen asian­tun­ti­joil­ta ideoi­ta ja tie­toa seu­raa­van reis­sun­sa rikas­tut­ta­mi­sek­si. Vuo­den 2023 Mat­ka­mes­sut onnis­tui­vat mai­nios­ti. Poh­jois-Euroo­pan suu­rim­paan alan tapah­tu­maan kokoon­tui yhteen 850 yri­tys­tä 70 eri maas­ta ja 53 300 kävi­jää. Tutus­tu tapah­tu­maan Mat­ka­mes­su­jen sivuil­la.

Kat­so 10 sekun­nin esi­merk­ki video­poh­jai­ses­ta mai­non­nas­ta!

Tätä teim­me

Mai­non­nan uusi kon­sep­ti / Tele­vi­sio- ja video­mai­nos / Mate­ri­aa­lit digi‑, ulko- ja print­ti­mai­non­taa var­ten

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme