Caset

Met­ri­pizza-juh­la­kam­pan­ja

Rii­tan Her­kun Met­ri­pizza 20 vuot­ta – Lef­fa­tee­ma vah­vis­ti brän­di-ima­goa

Briif­fiin tii­mi halusi nos­taa esil­le Met­ri­pizzan klas­si­kos­ta­tuk­sen iko­nis­ten elo­ku­vien kaut­ta. Elo­ku­va­maa­il­mas­ta ins­pi­raa­tion­sa saa­van mai­nos­kam­pan­jan slo­ga­nik­si valit­tiin ”Klas­sik­ko, joka pitää pin­tan­sa”. Slo­gan viit­taa sekä klas­sik­koe­lo­ku­viin että Met­ri­pizzaan: nii­hin ei iki­nä kyl­läs­ty, ja ne toi­mi­vat vuo­des­ta toi­seen ja vakuut­ta­vat myös uudet kat­so­jat (tai syö­jät)!

Met­ri­pizzan videois­sa iko­ni­set lef­fa­koh­tauk­set tuo­tiin suo­ma­lais­ten nuor­ten arkeen ja samal­la nii­hin yhdis­tet­tiin Met­ri­pizzan himo. Mai­nos­vi­deot toi­mi­vat, vaik­kei alku­pe­räi­siä lef­fo­ja oli­si näh­nyt­kään. Lef­fa­teat­te­rei­den penk­ke­jä jo 90- ja 2000-luvun tait­tees­sa kulut­ta­neet iki­nuo­ret pää­si­vät puo­les­taan pie­nel­le nos­tal­giat­ri­pil­le, johon kuu­luu hyvä lef­fa ja höy­ryä­vä Met­ri­pizza.

Neo nap­paa pizzan

For­rest Gum­pin penk­ki­koh­taus­ta lai­naa­vas­sa mai­nos­vi­deos­sa nuo­ri mies ja nai­nen ovat mie­hen tyl­sää tyl­sem­mäs­sä opis­ke­li­ja-asun­nos­sa ensim­mäi­sil­lä ja samal­la toden­nä­köi­ses­ti vii­mei­sil­lä tref­feil­lään. Min­käs sil­le voi, että pizza voit­taa dei­tin 2–0! The Ring-paro­dias­sa kai­vos­ta kii­peä­vä pit­kä­hiuk­si­nen hah­mo saa opis­ke­li­ja­mie­hen aluk­si pelon val­taan, mut­ta Met­ri­pizza tuo roh­keut­ta pahan kukis­ta­mi­seen. Mat­rix-hen­ki­ses­sä lef­fa­pät­käs­sä eri maa­il­mo­ja edus­ta­vat kämp­pä­ka­ve­rit tais­te­le­vat päät­tä­väi­ses­ti vii­mei­ses­tä pizza­pa­las­ta asun­ton­sa käy­tä­väl­lä.

Poh­ja­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen Met­ri­pizza on hit­ti 20 vuo­den jäl­keen­kin
— MTV Uuti­set

Reip­paas­ti yli 100 000 kat­se­lu­ker­taa

Met­ri­pizza-mai­nok­sia oli muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kat­sot­tu yli 120 000 ker­taa. Niis­tä Mat­rix-lef­fa oli suo­si­tuin: sil­lä oli You­tu­bes­sa yli 91 000 kat­se­lua ja esi­mer­kik­si Red­dit-sivus­tol­la sitä kuvail­tiin sanoil­la: ”Paras näke­mä­ni mai­nos het­keen”!

Met­ri­pizzan mai­nos­kam­pan­ja näkyi mm. Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa, You­tu­bes­sa, Alma Median mediois­sa, ulko­mai­non­nas­sa sekä seu­raa­vis­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa: MTV, Disco­ve­ry Play, Smartclip, Via­sat ja Ruu­tu. Kam­pan­jan yhtey­des­sä jär­jes­tet­tä­vään kisaan osal­lis­tui tuhan­sia hen­ki­löi­tä ja You­tu­bes­sa mai­nos­vi­deot tavoit­ti­vat yli 500 000 koh­de­ryh­mään kuu­lu­vaa suo­ma­lais­ta.

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme