Caset

Nor­dic Green Ener­gy – verk­ko­si­vus­ton uudis­tus

Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu ja ilme kes­tä­vän kehi­tyk­sen edel­lä­kä­vi­jäl­le säh­kö­alal­la

Nor­dic Green Ener­gy tar­jo­aa ainoas­taan uusiu­tu­vis­ta läh­teis­tä peräi­sin ole­vaa säh­köä. Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa toi­mi­va yri­tys pyr­kii ole­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­jä ja samal­la vähen­tä­mään sekä omien että asiak­kai­den­sa ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Briif­fiGround uudis­ti verk­ko­si­vus­ton käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen ja visu­aa­li­sen ilmeen vas­taa­maan tämän päi­vän tar­pei­ta eri­tyi­ses­ti asia­kas­kes­kei­syy­den ja help­po­käyt­töi­syy­den näkö­kul­mas­ta. Uudis­tuk­sen avain­sa­nat oli­vat keveys, värik­kyyt­tä ja leik­ki­syyt­tä yhdis­tä­vä ilme sekä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä käyt­tö­liit­ty­mä. Tutus­tu uudis­tet­tui­hin sivui­hin osoit­tees­sa nordicgreen.se.

Tätä teim­me

UI ja UX ‑suun­nit­te­lu, verk­ko­si­vus­ton uusi ilme

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme