Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Pal­kan­las­ken­nan ulkois­tus kan­nat­taa teh­dä hyvän sään aika­na

Sil­ta on HR-alaan ja palk­ka­hal­lin­toon eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­ja, jon­ka pal­kan­las­ken­ta­pal­ve­lui­den ansios­ta yli 100 000 suo­ma­lais­ta saa ansion­sa tilil­leen joka kuu­kausi. Luo­tet­ta­vas­ti ja täs­mäl­li­ses­ti. Briif­fiGroun­dil­ta Sil­ta haki erot­tu­vaa kam­pan­jai­de­aa ja sel­lai­sen myös sai.

Pal­kan­las­ken­nan ongel­mat joh­ta­vat pahim­mil­laan rajuil­maan, joka vie ajan, ener­gian ja hapen koko yri­tyk­sen kehit­tä­mi­sel­tä. Huo­nos­ti toi­mi­va palk­ka­hal­lin­to voi olla kuin erä­maa, joka eksyt­tää avain­hen­ki­löt käyt­tä­mään aikaan yri­tyk­sen menes­tyk­sen kan­nal­ta epä­olen­nai­siin seik­koi­hin. Täl­lai­sis­sa  tilan­teis­sa pal­kan­las­ken­nan ulkois­tus Sil­lan asian­tun­ti­joil­le tehos­taa yri­tyk­sen pro­ses­se­ja ja joh­taa par­haim­mil­laan mer­kit­tä­viin kus­tan­nus­sääs­töi­hin.

Sil­ta halusi läh­teä hake­maan huo­mio­ta koko uudeh­kol­le toi­mia­lal­le ja luon­nol­li­ses­ti eten­kin omil­le pal­ve­luil­leen. Briif­fiGround ideoi Sil­lal­le erot­tu­van  kam­pan­jail­meen, joka näkyy syk­syl­lä 2023 ver­kos­sa, somes­sa ja mm. Kaup­pa­leh­ti Fak­tas­sa. 

Tutus­tu Sil­taan verk­ko­si­vuil­la: silta.fi

Sai­si­ko olla uusia rävä­köi­tä tuu­lia tei­dän­kin yri­tyk­sen­ne mai­non­taan ja vies­tin­tään?

Tätä teim­me

Kam­pan­ja­kon­sep­ti / Some­ma­te­ri­aa­lit / Print­ti­ma­te­ri­aa­lit
Suo­ra­mai­non­ta päät­tä­jil­le

Lisää töitämme

Brändi

Meyer Turun vies­tin­tä- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nuus

Lue lisää
Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme