Caset

Brink­hall Sparkling – Pak­kaus­suun­nit­te­lu

Uuden aito­sii­de­ri­sar­jan pak­kausil­me

Brink­hall Sparkling on ainut­laa­tui­nen suo­ma­lai­nen juo­ma­val­mis­ta­ja, jon­ka tuot­teet val­mis­te­taan sata­pro­sent­ti­ses­ti puh­tais­ta raa­ka-aineis­ta. Suun­nit­te­lim­me uudel­le aito­sii­de­rei­den tuo­te­per­heel­le her­kul­li­sen ja värik­kään pak­kausil­meen. Desig­nin tavoit­tee­na oli puhu­tel­la mah­dol­li­sim­man laa­jaa koh­de­ryh­mää ja erot­tua raik­kau­del­laan juo­ma­hyl­lys­tä. Uudet tuot­teet — Bas­ki, Norr­man­ni ja Brink­hal­li — sai­vat erit­täin posi­tii­vi­sen vas­taan­o­ton makun­sa ja her­kul­li­sen ilmeen­sä ansios­ta ja ne ovat vakuut­ta­neet niin kau­pat kuin kulut­ta­jat­kin. Sar­ja löy­tyy­kin laa­jal­la jake­lul­la niin K‑Citymarketeista ja K‑Supermarketeista kuin Pris­mois­ta­kin.

Brink­hall Sparklin­gin yri­ty­sil­met­tä ja tari­naa uudis­tet­tiin

Koko Brink­hall Sparklin­gin ilmet­tä ja tari­naa uudis­tet­tiin yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Brink­hall Sparklin­gin logo päi­vit­tyi vas­taa­maan parem­min yri­tyk­sen uusia tuu­lia. Uudis­tet­tu tari­na löy­tyy myös pak­kauk­sis­ta – “Brink­hal­lin kar­ta­non puu­tar­has­sa kas­voi ome­na. Hauk­ka­sim­me sii­tä idean. Näin syn­tyi sii­de­ri­ta­lo, jos­sa suo­ma­lais­ten ome­noi­den ainut­laa­tui­ses­ta maus­ta kyp­syy aito­ja sii­de­rei­tä, kuo­hu­vii­ne­jä ja jää­sii­de­rei­tä.” Tutus­tu Brink­hal­liin sekä tuot­tei­siin tar­kem­min verk­ko­si­vuil­la!

Tätä teim­me

Pak­kaus­suun­nit­te­lu / Kuvi­tus / Yri­ty­sil­meen ja tari­nan päi­vi­tys

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme