Caset

Kei­ju Val­kean lan­see­raus­vies­tin­tä

Vies­tin­näl­lä pot­kua Kei­ju Val­kean lan­see­rauk­seen

Kei­ju-levit­tei­den tuo­te­per­he laa­jen­tui väriai­neet­to­mal­la levit­teel­lä, joka tuo kai­kil­le hyvän ja mais­tu­van arjen – myös aller­gia­per­heil­le. Bun­ge Fin­land halusi tuot­teel­le mah­dol­li­sim­man laa­jan näky­vyy­den ja kään­tyi lan­see­raus­vies­tin­näs­sä Briif­fiGroun­din puo­leen.

Suo­men ainoa mar­ga­rii­ni­teh­das Bun­ge Fin­land Oy toi syk­syl­lä 2022 mark­ki­noil­le kulut­ta­jien kans­sa yhteis­työs­sä kehi­te­tyn Kei­ju Val­kea ‑levit­teen, joka sai ensim­mäi­se­nä levit­tee­nä Suo­mes­sa Aller­gia­tun­nuk­sen käyt­tö­oi­keu­den.

Perin­tei­nen media ja vaikuttaja­mark­kinoin­ti hal­tuun

Briif­fiGround suun­nit­te­li ja toteut­ti Kei­ju Val­kean lan­see­raus­vies­tin­nän. Tavoit­tee­na oli tuo­da uusi levi­te­vaih­toeh­to suo­ma­lais­ten tie­toi­suu­teen ja ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta saa­vut­taa vies­tin­nän avul­la myös aller­gia­per­heet. Raken­sim­me lan­see­raus­vies­tin­tää myös Kei­ju Val­kean ainut­laa­tui­ses­ta tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­sis­ta ker­to­van tari­nan ympä­ril­le.

Briif­fiGroun­din asian­tun­ti­jat aut­toi­vat saa­maan Kei­ju Val­keal­le laa­jaa näky­vyyt­tä medias­sa sekä vai­kut­ta­jien kana­vis­sa. Briif­fiGround toi myös aller­gia­las­ten van­hem­mat arvok­kaas­ti ääneen Kei­jun kana­vis­sa ja medias­sa. Monil­le aller­giois­ta kär­si­vil­le lap­si­per­heil­le Kei­ju Val­kea on saa­mam­me palaut­teen mukaan ainoa sopi­va levi­te. Kai­ken kaik­ki­aan yhteis­työ hei­dän kans­saan oli suju­vaa ja antoi­saa.

San­na Asi­kai­nen
Mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö, Bun­ge Fin­land Oy

Tätä teim­me

Media­vies­tin­tä ja PR / Verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön­tuo­tan­to / Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti / Tuo­te­lä­he­tys / Q&A

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme