Caset

Poh­jo­la Raken­nuk­sen krii­si­vies­tin­tä­val­men­nus

Krii­sin­kes­tä­väm­pi mai­ne

Poh­jo­la Raken­nus halusi varau­tua vies­tin­näl­li­ses­ti haas­ta­viin tilan­tei­siin jo hyvän sään aika­na. Spar­raa­maan ja avuk­si Poh­jo­la Raken­nus valit­si mei­dät. Me laa­dim­me Poh­jo­la Raken­nuk­sel­le krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­man ja ‑toi­min­ta­pro­ses­sin. Lisäk­si annoim­me val­men­nuk­sil­lam­me joh­dol­le parem­mat eväät median kans­sa toi­mi­mi­seen krii­si­vies­tin­tä­ti­lan­teis­sa.

Krii­si­ti­lan­teet muut­tu­vat usein tar­peet­to­man pahoik­si, jos ne pää­se­vät yllät­tä­mään. Toi­saal­ta yllät­tä­vät­kin haas­teel­li­set tilan­teet tasaan­tu­vat, jos nii­hin on varau­dut­tu etu­kä­teen. Tämä ymmär­ret­tiin myös Poh­jo­la Raken­nuk­ses­sa, jos­sa halut­tiin ottaa aske­lei­ta koh­ti parem­paa krii­sin­kes­tä­vyyt­tä.

Pro­jek­tis­sa Poh­jo­la Raken­nus luot­ti mei­dän ammat­ti­tai­toom­me. Laa­dim­me Poh­jo­la Raken­nuk­sel­le myös krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­man, joka toi­mii orga­ni­saa­tion vies­tin­näl­li­se­nä sel­kä­no­ja­na krii­sin sat­tues­sa.

Krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­man jat­ko­na val­men­sim­me Poh­jo­la Raken­nuk­sen joh­don ja alue­joh­don media­koh­taa­mi­seen haas­ta­vis­sa vies­tin­näl­li­sis­sä tilan­teis­sa.

Krii­si­vies­tin­nän asian­tun­ti­joi­den avul­la pys­tyim­me tun­nis­ta­maan meil­le poten­ti­aa­li­sim­mat krii­si­ti­lan­teet. Nyt meil­lä on kon­kreet­ti­nen ja toi­mi­va krii­si­vies­tin­nän mal­li ja pro­ses­si, ja kaik­ki tie­tä­vät miten toi­mim­me haas­ta­vis­sa tilan­teis­sa.

Anni Mali­nie­mi,
vies­tin­tä­pääl­lik­kö

Tätä teim­me

Krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma / Media­val­men­nus

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme