Caset

Porsche Taycan ‑kam­pan­ja

Äärim­mil­leen ladat­tu kam­pan­ja Porschel­le

Iko­ni­sen urhei­luau­tobrän­din Porschen ensim­mäi­nen säh­kö­au­to­mal­lis­to on ollut myyn­ti­me­nes­tys kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Nyt Porsche Taycan ‑mal­lis­to halut­tiin tar­jo­ta suo­ma­lais­ten ulot­tu­vil­le myös yksi­tyis­lea­sin­gin kaut­ta. Eri­tyi­sen hou­kut­te­le­van kam­pan­jas­ta teki se, että sopi­muk­seen sisäl­tyi ilmai­nen K‑Lataus jopa 48 kuu­kau­den (40 000 km) ajal­le. Siis säh­köt kau­pan pääl­le!

Briif­fiGround suun­nit­te­li alku­vuo­des­ta 2023 Tayca­nin kam­pan­ja­ma­te­ri­aa­lit, joi­hin sisäl­tyi digi- ja print­ti­mai­non­taa sekä myyn­ti­pis­te­ma­te­ri­aa­le­ja Porsche Cen­te­rei­hin. Käy­te­tyim­mät mediat oli­vat Kaup­pa­leh­ti ja Hel­sin­gin Sano­mat. Mediois­ta ohjat­tiin Taycan-län­dä­ril­le Porschen sivuil­le.

Tätä teim­me

Kon­sep­ti yksi­tyis­lea­sing-kam­pan­jaan / Digi- ja print­ti­ma­te­ri­aa­lit mai­non­taan / POS-mate­ri­aa­lit

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme