Caset

Solo Sokos Hotel Turun Seu­ra­huo­ne ‑mai­non­nan kon­sep­ti

Lem­pi­ho­tel­li­si Turus­sa – Solo Sokos Hotel Turun Seu­ra­huo­ne

Kun Turun Seu­ra­huo­ne avat­tiin lähes sata vuot­ta sit­ten, se edus­ti uut­ta, näyt­tä­vää ark­ki­teh­tuu­ria ja toi­mi tur­ku­lai­sen iltae­lä­män kes­ki­pis­tee­nä. Hotel­lis­sa on yllä­tet­ty lai­van­ra­ken­ta­jia, lii­ke­mie­hiä ja kau­pun­gin ker­maa, koet­tu kos­ket­ta­via ystä­vyy­den het­kiä ja unoh­tu­mat­to­mia rak­kaus­ta­ri­noi­ta. Kevääl­lä 2019 Solo Sokos Hotel Turun Seu­ra­huo­neen uusin, mit­ta­va remont­ti val­mis­tui ja hotel­lis­ta kuo­riu­tui tyy­li­käs ja moder­ni, alku­pe­räis­tä tun­nel­maa kun­nioit­ta­va bou­tique-hotel­li. Briif­fi toteut­ti Seu­ra­huo­neen uut­ta alkua var­ten hie­nos­tu­neen, 20-lukua hen­ki­vän mai­non­nan lin­jan, tari­nan ja visu­aa­li­sen ilmeen.

Briif­fin teke­mä kut­su­va kon­sep­ti näkyi mai­non­ta­na sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa mm. tehok­kaa­na video­mai­non­ta­na sekä val­ta­kun­nan ykkös­me­diois­sa. Kam­pan­jan tulok­set oli­vat erit­täin hyvät. Ease it up, mis­ter!

Kat­so kam­pan­ja­vi­deo!

Tätä teim­me

Mai­non­nan kon­sep­ti / Tari­na ja visu­aa­li­nen ilme /
Video­mai­non­ta / Some-mark­ki­noin­ti

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme