Caset

SSO:n juh­la­vuo­den kam­pan­ja

Pai­kal­li­suus näkyy luon­te­vas­ti SSO:n juh­la­vuo­den fil­meis­sä

Suur­seu­dun Osuus­kaup­pa SSO toteut­ti yhdes­sä Briif­fiGroun­din kans­sa 120-vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si komean fil­mi­sar­jan, jos­sa SSO:n arvot tuo­daan esiin pie­nil­lä tari­noil­la pai­kal­li­suut­ta koros­taen.

Suur­seu­dun Osuus­kaup­pa on pai­kal­li­nen osuus­kaup­pa, joka toi­mii län­ti­sel­lä Uudel­la­maal­la ja Salon seu­tu­kun­nas­sa 8 kun­nan alu­eel­la. SSO:lla on yli 70 000 asia­kas­o­mis­ta­jaa, joi­ta pal­vel­laan yli 80 toi­mi­pai­kas­sa mar­ket- ja tava­ra­ta­lo­kau­pas­sa, lii­ken­ne­kau­pas­sa, mat­kai­lu- ja ravit­se­mis­kau­pas­sa sekä auto­kau­pas­sa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ta vuo­sien koke­muk­sel­la

SSO:n his­to­ria yltää aina vuo­teen 1903, jol­loin Salon seu­tu­kun­nan ensim­mäi­nen kaup­pa perus­tet­tiin Haja­laan. Pit­kän tai­pa­leen aika­na alu­een asuk­kai­ta on aina pal­vel­tu vas­tuul­li­ses­ti ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Tämä halut­tiin vies­tiä liik­ku­van kuvan muo­dos­sa SSO:n visu­aa­lis­ta ilmet­tä kun­nioit­taen.

Jo hyvis­sä ajoin ennen juh­la­vuot­ta aloi­te­tus­sa pro­jek­tis­sa Briif­fiGroun­din suun­nit­te­lu­tii­mi läh­ti liik­keel­le SSO:n asia­kas­lu­pauk­ses­ta “Teh­dään yhdes­sä parem­pi paik­ka elää”. Tari­noi­hin halut­tiin tuo­da mukaan tutut mai­se­mat ja aito vuo­ro­vai­ku­tus asiak­kai­den kans­sa. Fil­mien lokaa­tioik­si ja esiin­ty­jik­si haet­tiin ehdo­tuk­sia suo­raan työn­te­ki­jöil­tä sisäi­ses­sä akti­voin­ti­kam­pan­jas­sa. Upea lop­pu­tu­los syn­tyi yhdes­sä asiak­kaan ja tuo­tan­to­yh­tiö Bra­ve Ted­dyn kans­sa.

Tätä teim­me

Fil­mi­sar­ja / 120-vuo­tis­fil­mi­koos­te / Fil­mit eri for­maat­tei­hin ja medioi­hin / Sisäi­nen akti­voin­ti­kam­pan­ja / Käsi­kir­joi­tuk­set ja ennak­ko­suun­nit­te­lu / Kuvaus­ten val­von­ta

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme