Caset

Walo ‑video­mai­nos­kam­pan­ja

Näyt­tä­vä mai­nos­vi­deo toi lisä­boos­tia Walo Roof­top Barin kesään

Kun koro­na­ra­joi­tuk­set näyt­ti­vät hel­lit­tä­vän, oli aika kut­sua kau­pun­ki­lai­set takai­sin kat­to­bi­lei­siin! Briif­fin ja Turun Osuus­kau­pan hedel­mäl­li­nen yhteis­työ sai jat­koa kesäl­lä 2021, kun Briif­fi toteut­ti Walo Roof­top Baril­le näyt­tä­vän video­mai­nos­kam­pan­jan.

Walo toi kesän Tur­kuun

Walo Roof­top Bar halu­aa tar­jo­ta asiak­kail­leen upei­ta elä­myk­siä ja fii­lik­siä. Pää­koh­de­ryh­mää edus­ta­vat nuo­ret kau­pun­ki­lai­set.

Kesäi­ses­sä pät­käs­sä seu­ra­taan nuo­ren, itse­var­man nai­sen illan­viet­toa Walo Roof­top Baris­sa. Samal­la saa­daan maku­pa­lo­ja sii­tä, mitä kaik­kea kat­to­jen yllä tapah­tuu.

Videos­ta välit­tyy vah­vas­ti Walo Roof­top Bar:in ren­to fii­lis, joka on yhdis­tel­mä muka­via asiak­kai­ta, ystä­väl­li­siä baa­ri­työn­te­ki­jöi­tä, her­kul­li­sia drink­ke­jä, viih­tyi­sää teras­sia ja mah­ta­via näky­miä kau­pun­gin yli. Videol­la näky­vä sak­so­fo­nis­ti, beach par­ty, UV-valo­ke­ho­maa­laus ja DJ viit­taa­vat kaik­ki kat­to­baa­rin kesäi­siin tee­mail­toi­hin.

Koh­tauk­set ja yksi­tyis­koh­dat suun­ni­tel­tiin huo­lel­la ja kuvauk­set toteu­tet­tiin pie­tee­til­lä. Video ja still­ku­vat näkyi kesäl­lä 2021 somes­sa ja You­tu­bes­sa sekä TOK:in omil­la info­näy­töil­lä.

Video nos­tat­ti kesä­fii­lis­tä ja onnis­tui lois­ta­vas­ti tavoit­tees­saan.

Kat­so Walo Roof­top Bar ‑video!

Fil­mi toi­mi erin­omai­ses­ti koh­de­ryh­mäs­sä ja olen todel­la tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Se on rai­kas ja moni­käyt­töi­nen ja mie­les­tä­ni toi­mii hyvin Walon koh­de­ryh­mäl­le.
— San­na-Lii­sa Bys­ka­ta, Sokos-joh­ta­ja, Turun Osuus­kaup­pa

Tätä teim­me

Video­mai­nok­sen suun­nit­te­lu / Still­ku­vat /
Some- ja You­tu­be-mai­non­ta
/ Media­suun­nit­te­lu

Lisää töitämme

Caset

DOKS®in kam­pan­ja­kon­sep­ti

Lue lisää
Caset

Sil­lan palk­ka­myrs­ky­kam­pan­ja

Lue lisää
Brändi

Ali­sa Pan­kin brän­di­kon­sep­ti

Lue lisää

Jonne Saivosalmi

Toimitusjohtaja, osakas
040 569 3333 jonne@briiffiground.fi

Lähetä meille viesti

Tilaa uutiskirjeemme